torsdag 11 december 2008

Utredning bra för Lidingös ungdomar

Igår presenterades Barnbrottsutredningen. Utredaren Nils Rekke föreslår bland annat att brott som begås av barn under 15 år ska utredas oftare och att det ska bli tillåtet att drogtesta barn under 15 med tvång. Jag är mycket nöjd med innehållet.
Detta är frågor som folkpartiet har drivit länge, och det känns bra att vi nu kommit ett steg närmare lagstiftning i dessa frågor.
Ungdomsbrottslighet är ett problem även på Lidingö. Med de nya förslagen får polisen nya möjligheter att göra tidiga och tydliga insatser för Lidingös ungdomar på glid, och även de sociala myndigheternas ansvar skärps. Det är viktigt både för de ungdomar som begår brott och för de som är brottsoffer.

Inga kommentarer: