onsdag 10 december 2008

Kvinnliga fredspristagare 2009

Nu är det dags att nominera 2009 års fredspristagare. Det är dags för kloka kvinnor. Kvinnor är krigets största offer men tillåts inte vara med för att förhindra krig, medla eller fredsförhandla. Vid förhandlingsborden sitter de gråklädda männen – de krigande fraktionerna – men inte krigens offer kvinnorna.
UNIFEM Sverige, där jag är styrelseledamot, föreslår idag på Nobeldagen två kvinnor till 2009 års fredspris; Ellen Johnson Sirleaf, Liberia och Elisabeth Rehn, Finland.
Tillsammans har de i sitt arbete "Women, War and Peace" visat de förödande konsekvenserna krig har för kvinnor. De har kartlagt förekomsten av våldtäkt som vapen i fjorton konfliktområden; bland dem Liberia, Kongo, Kambodja, f.d. Jugoslavien, Kosovo, Rwanda och Palestina. Militariseringen av samhällena föder nya nivåer av våld, som hotar kvinnors liv före, under och efter konflikter.
Med sitt arbete har de visat vilken potential det är att låta kvinnor delta i hela fredsprocessen. De har visat på genusdimensionen i väpnade konflikter och dess relevans till internationell fred och säkerhet.
Elisabeth Rehn är politiker och tidigare EU-parlamentariker, utbildningsminister och försvarsminister. Hon har bl. a. varit undergeneralsekreterare i FN och generalsekreterarens representant i Bosnien och Herzegovina och UNDP-rapportör om Palestina.
Ellen Johnson Sirleaf är president i Liberia och valdes efter år av kamp för frihet, rättvisa och jämlikhet, fängelsevistelse och flerårig exil tack vare framför allt kvinnornas fredliga protester och kamp. Hon har en ekonomisk bakgrund som såväl finansminister som anställd i Världsbanken.
Som riksdagsledamot har jag rätt att föreslå den norska Nobelkommittén fredspristagare. Det är med glädje jag kommer att nominera Elisabeth Rehn och Ellen Sirleaf Johson

Inga kommentarer: