tisdag 16 december 2008

Trist budgetdebatt i riksdagen

I går kväll hade mitt utskott, justitieutskottet, budgetdebatt i riksdagen. Den blev rätt trist tyvärr, inte bara för att den låg sent på kvällen, då de flesta var trötta och hungriga. Debatten inleddes av utskottets ordförande, förre justitiemininster Thomas Bodström. Han gick till hårt angrepp mot regeringen för att den vägrade att inse att läget för polisen var katastrofalt. Det hade han, påstod han, fått bekräftat från ett möte med länspolismästarna. Efter sitt utfall satt han knäpp tyst hela debatten och lät istället hans nya samarbetspartiet v och mp ta replikerna mot de borgerliga partiernas företrädare. De förklarade att läget visst inte var besvärligt utan att anslaget för 2009 bedömdes tillräckligt av polisen. Efter debatten blev moderaten i utskottet Henrik von Sydow kontaktad av en mycket upprörd länspolismästare som starkt ogillade Bodströms agerande. Man är visst inte missnöjd med regeringen och synpunkter och ev. kritik vill man framföra själv direkt till regeringen, inte via en politiker i riksdagens talarstol.

Själv lyfte jag fram i mitt inlägg bl.a. den ökande grova brottsligheten och hur den ska bekämpas, en human och effektiv kriminalvård, liksom mäns våld mot kvinnor. Den sistnämnda är sedan länge en högt prioriterad fråga för mig i mitt riksdagsarbete.

På riksdagens hemsida, http://www.riksdagen.se/ kan man ta del av debatterna.

Inga kommentarer: