måndag 29 december 2008

Om påven och om Selma

Även jag lät mig uppröras och luras av media när jag trodde att påven i sitt jultal till kurian fördömt homosexuella handlingar. Flera tidningar påstod att han förklarat att sexualitetens syfte är att leda till barnalstring. Det skulle ju döma ut också sexuella handlingar mellan män och kvinnor som inte kan få barn, t.ex. mellan mig (60 plus) och min man.

Nu har från katolskt håll kommit dementier. Påven har inte fördömt homosexuella handlingar i sitt jultal. För säkerhets skull har jag kollat källan och inte hittat att påven skulle gjort det. Man kan ju undra- hur uppstår sådana påståenden? Är det en tidningsanka? Hur noga kollar media källan för sina uppgifter? Varifrån kommer påståendet om påvens tal om sexuella handlingar?

Eller finns det anledning att misstänka att hans tal ändrats innan det lades ut på nätet?

Appropå homosexualitet har jag sett båda avsnitten om Selma Lagerlöf som gick i TV under julen. Det första avsnittet tycker jag var konstlat medan det andra som utspelas när Selma fick Nobelpriset var lysande, inte minst när hon träffade den avundsjuke August Strindberg.

Hon, lesbisk, är en lysande skildrare av kärleken mellan en man och en kvinna. Ingen har rätt att värdera kärlek. Den är lika berättigad och lika mycket värd i hetro-som homosexuella kärleksförhållanden.

Jag planerar inför 100 års dagen av Selmas Nobelpris att skriva en artikel om henne som liberal feminist. Därför läser jag boken "En riktig författarhustru" med hennes brev till sin stora kärlek Valborg Olander.

Trevligt att namnet Selma blivit ett trendnamn för nya små kvinnor.

Inga kommentarer: