onsdag 31 mars 2010

Pensionärsmys i Rosenbad

Tre belåtna herrar myser över kaffe och kakor på DNs ledarasida idag. Mest myser finansminister Borg. Anledningen är naturligtvis regeringens löfte till pensionärerna om skattesänkningar i vårbudgeten.

De övriga herrarna, ordförandena Karl Erik Olsson SPF och Curt Persson PRO, har all anledning att vara nöjda. Deras påverkansarbete har varit framgångsrikt.

Jag tillhör dem som stöder förslaget om skattesänkningar för landets pensionärer. Det gör vi alla i folkpartiets riksdagsgrupp. Även om jobbskattevdragen kan motiveras anser vi att också pensionärerna bör få del av de bättre tider som nu är på gång.

Läs artikeln här

Rent egoistiskt kan jag se detta som en bonus. Jag får i likhet med pensionärer med arbetsinkomster både jobbskatteavdrag och sänkt skatt på min pension.

En viss oro hyser jag dock för att en förbättrad ekonomi för pensionärer i allmänhet leder till att kommuner och landsting lockas att höja avgifterna för vård och omsorg, som ju i så fall mest skulle drabba de äldre.

Inga kommentarer: