söndag 7 mars 2010

Ska riksdagen erkänna folkmord?

En mailbombning av riksdagsledamöter har utbrutit inför riksdagens beslut den 11 mars ang frågan frågan om ett erkännande av Turkiets folkmord av armenier och andra kristna folkgrupper 1915. Bakgrunden är en motion som väckts om detta. Jag har fått lika många mail för som emot. Det flesta är massmail dvs utformade på samma sätt.

Det är en svår fråga. För egen del är jag beredd att rösta emot motionen. Inte för att jag inte anser att turkarna gjort sig skyldiga till folkmord. Turkarna gjorde sig då skyldiga till vidriga grymheter i syfte att utrota arnenier och andra kristna. Men jag tycker inte att det är den uppgift för ett parlament att ta ställning till historiska händelser. Däremot bör vi som enskilda riksdagsledamöter påminna om detta folkmord liksom om andra som Förintelsen. Syftet är att dessa händelser inte får glömmas och att liknande inte får inträffa igen.

Därför måste dagens ungdomar få grundliga kunskaper i historia. Jag är glad att Folkpartiet driver historieämnets betydelse.

1 kommentar:

Vahagn sa...

Hej Helena!

Tycker att du så väl som fp och andra allianspartier har fel i argumentationen ni använder för att avstå ett erkännande som egentligen går ut på att inte förarga Turkiet.

1) Folkmord är inte endast historia; det är ett brott enligt internationella lagar och konventioner som Sverige är undertecknare av;

2) Sudans regering har inte erkänt folkmordet i Darfur och händelserna hade inte erkänts av ICJ eller ICC för folkmord när Sverige för länge sen kallade dem för dolkmord. Varför ska det vara annorlunda nu?

3) Att International Association of Genocide Scholars har kallat händelserna för folkmord och uppmanat politiker att ta sitt ansvar bör du veta vid det här laget, vilket nämns av motion 2008/09:U332. Dessutom fanns det ett upprop 2008 där ett 60-tal världserkända folkmordsexperter skrev under och uppmanade Sveriges riksdag att erkänna händelserna för vad det är: folkmord. http://detvarfolkmord.armenica.org/se.html

4) Armeniska fallet har faktiskt även prövats av oberoende organ från ett rättsligt perspektiv:
Under 2002 gjordes det försök till en försoningsprocess mellan turkar och armenier då man tillsatte en kommission som skulle undersöka händelserna under första världskriget i osmanska Turkiet. Kommissionen som döptes till Turkish Armenian Reconciliation Commission, TARC bad en oberoende organisation, International Center for Transitional Justice, ICTJ, att pröva händelserna i enlighet med dagens FN-konvention om förebyggande och bestraffning av folkmord.
The International Center for Transitional Justice utförde en oberoende analys, vars resultat publicerades i en artonsidig rapport. Rapporten summerades med följande slutsats: “…händelserna, i deras helhet, kan därför sägas innehålla alla elementen för folkmordsbrott så som det anges i Konventionen och juridiska forskare så väl som historiker, politiker, journalister och andra skulle vara rättfärdigade att fortsätta att beskriva dem som sådant.”
Analysen i dess helhet finns att läsas på http://www.ictj.org/images/content/7/5/759.pdf

Du och dina kollegor borde stå upp för sanningen speciellt med de avseende på de särskilda yttranden som fp, kd och c har lagt till i betänkande U009 om att framtida riksdag kan komma att erkänna folkmordet. Vad har då ändrats i framtida riksdag om inte ett eventuellt regeringsskifte som befriar er från nuvarande alliansöverneskommelse där UD styr och ställer och tre partier med uppenbarligen klar övertygelse i frågan viker undan för moderaterna och utrikesminister Bildt?!

Ni borde kunna våga som ICTJ rekommenderar och kalla händelserna i deras riktiga namn: folkmord.

Mvh,

Vahagn Avedian