torsdag 25 mars 2010

Prostitution sker inte frivilligt

Justitiemininster Beatrice Asks utspel i förra veckan om färgade kuvert från polisen till misstänkta sexköpare väcker fortfarande debatt. Hon har tagit tillbaka sitt olycksaliga förslag med debatten fortsätter. Paulina Neuding, tidigare ledarskribent på Svenska Dagbladet, tar på Brännpunkt avstånd från justitiemininsterns uttalande och efterlyser åtgärder som visar sig vara verkningsfulla mot allvarliga brott. Rätt polisinsatser är den viktigaste åtgärden. Där håller jag med henne. Alliansen har satsats stort på fler poliser. Det är bra. Men poliserna måste arbeta effektivare och organiseras bättre. En polismyndighet istället för dagens nitton myndigheter är en viktig förutsättning.

Men jag håller inte med Paulina Neuding när hon klagar över att polisens resurser används till att jaga människor som haft frivillig sex på fel sätt. Att behöva sälja sin kropp till sexköpare sker inte frivilligt. Det är omvittnat av många som tvingats till prostitution. Därför behövs sexköpslagen.

Men misstänkta sexköpare skall inte jagas med färgade kuvert.

2 kommentarer:

dopad sa...

Orsaken till att en hel del väljer och tjäna pengar genom att sälja sex beror på att de inte har något annat val. Samhället är för trångt för att alla människor skall lyckas få en dräglig tillvaro. Svagare grupper kan ibland få en hel del problem, problemen kan växa tills man knappt ser någon annan utväg än att ta till desperata metoder till att få inkomster för att lösa de problem samhället orsakar.

pooya sa...

Hej,

om du med tvång menar zizekansk omtolkning av tvång (stötte första gången på detta begrepp på Mårten Schultz blogg), då finns det nog fler yrken som inte utövas "frivilligt". I de fall där "tvånget" beror på psykisk sjukdom eller drogmissbruk eller annars fattigdom, är prostitutionen blott symtom på annat problem. Angrip orsaken i stället! I de fall det faktiskt sker frivilligt (vilket sannolikt är flertalet fall) har du och jag ingen rätt att lägga oss i.

Vidare, slavarbete och dylikt förekommer även inom andra branscher. Det finns faktiskt redan tillämpliga lagar mot tvång och dylikt i brottsbalken. För övrigt säljs inte kroppar. Löjlig retorik! De prostituerade säljer sina kroppar lika lite som massörer, byggarbetare m.m. säljer sina kroppar. Kroppen får faktiskt behållas efter utförd TJÄNST. Med "sälja sin kropp"-resonemanget skulle dessutom gränsen mellan vad som är "kropp" och inte gå vid könsorganet.

Såvida det inte är fråga om moralism finns det ingen anledning att särlagstifta sexualtjänster. Lägg resurserna på riktiga brott som faktiskt har riktiga offer. Politiker bör enligt min mening inte demonstrera sin moraliska förträfflighet genom signallagar. Allmänhetens förtroende för rätten kräver detta.