fredag 3 april 2009

Kärlekens seger i riksdagen

I onsdags röstade en stor majoritet i riksdagen för en könsneutral äktenskapslag. Som liberal är jag stolt över att jag fick trycka på ja-knappen för en efterlängtad reform.

Kärleken mellan människor är inget som politiker ska värdera, men fram tills nu har Sveriges lagar skilt på heterosexuella och homosexuella förhållanden. Medan heterosexuella par kunnat få sin kärlek bekräftad i äktenskapets ram, har personer av samma kön varit hänvisade till partnerskap.

Partnerskapslagen var ett stort framsteg när den kom 1994, men nu är det dags att avskaffa den. Den är en särlagstiftning som har spelat ut sin roll.

Äktenskapslagstiftningen reglerar det juridiska förhållandet mellan makarna. De juridiska frågorna är desamma i ett förhållande oavsett personernas kön. Därför ska också lagstiftningen vara densamma.

För mig som liberal är detta en viktig principfråga om människors lika rätt och möjligheter. Vi politiker ska öka människors möjlighet att forma sitt eget liv efter sina egna drömmar.

Homofobin är fortfarande utbredd både i Sverige och i världen, men i dag blir det lite högre i tak i vårt samhälle. Jag är stolt och glad över att vi nu har en jämlik äktenskapslag.

2 kommentarer:

Ola J Hedin sa...

Gratulerar med dagen! Hoppas du får njuta av solen med goda vänner och familj!

Jag tycker att den nya lagen är ett stort misslyckande! Du skriver att "Äktenskapslagstiftningen reglerar det juridiska förhållandet mellan makarna." I så fall vore det lämpligt, för att inte säga nödvändigt, att frånta trossamfunden vigselrätten. I den mån staten ska ägna sig åt att registrera civilrättsliga kontrakt bör det naturligtvis ske genom myndigheter, inte genom ideella föreningar med ett visst regligiöst intresse.

Jag har viss förståelse för att det inte skedde i samband med införandet av en könsneutral äktenskapslag, eftersom det skulle kunna misstolkas som att kyrkorna har en egen fil i diskrimineringsdebatten. Men nu är den nya lagen antagen, nu är den diskussionen över och lagen kan rivas upp!

Helena Bargholtz sa...

Hej Ola!
Tack för dina kommentarer med anledning av beslutet om könsneutral äktenskapslagstiftning.
Jag hoppas och räknar med att vi på sikt kommer att få obligatoriska civiläktenskap i enlighet med vad som gäller i flera andra europeiska länder. Jag och andra kommer att motionera om detta till folkpartiets landsmöte i höst. Det viktiga nu var att se till att en könsneutral äktenskapslag.