måndag 20 april 2009

Euron nu?

Jag läser att allt fler säger ja till euron. Stödet ökar markant. Det framgår av en ny Sifo-undersökning.

Den ekonomiska krisen har visat att Europa står starkare med euron. Det var när euroländernas ledare agerande samfällt i höstas som förtroendet för det finansiella systemet började återställas. Besluten i eurogruppen påverkar hela Europa. Men Sverige står utanför och är inte med och påverkar.

Vårt utanförskap och vår sjunkande krona har inte inneburit något skydd för vårt näringsliv eller vår exportindustri. Krisen har stärkt argumenten för ett svenskt eurointräde.

Helst skulle jag se att detta kunde ske utan en ny folkomröstning. Flera länder, t.ex. Fnland har infört euron utan folkomröstning. Det borde Sverige också göra.

Inga kommentarer: