lördag 18 april 2009

Bilskrotningspremie

Bilbranschen har ju drabbats hårt av den ekonomiska krisen och är en av de känsligaste när det gäller konjunktursvängningar. I svårare tider kör många vidare med sin gamla osäkra, miljöfarliga bil i stället för att köpa en ny.

Många andra länder i Europa tycker det är viktigt att stimulera en föryngring av bilparken. Men Sverige gör inte det. Regeringen vill att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller miljön, men Sverige har en av Europas äldsta bilparker. Tyskland, som har infört skrotningsstimulanser har ökat sin nybilsförsäljning med 21,5 procent i februari. På 80 dagar har över 200 000 bilar anmälts för skrotning. In Sverige finns över 300 000 bilar av -88 års modell eller äldre – bilar utan katalysatorer. En sådan släpper ut föroreningar som motsvarar 100 nya bilar. Det finns 800 000 bilar av -96 års modell eller äldre som släpper ut 30 procent mer än en ny bil.

Jag ställer därför en skriftlig fråga i riksdagen till näringsminister Maud Olofsson för att få veta om hon är beredd att verka för att en bilskrotningspremie införs; för miljön, säkerheten och som krisåtgärd.

Inga kommentarer: