onsdag 8 april 2009

Sviker FN mänskliga rättigheter?

Det är mycket oroande om yttrandefriheten ska begränsas när det gäller kritik av religioner. Denna möjlighet diskuteras nu av världens ledare, bl.a. inför den stora FN-konferensen i Genève i slutetr av april. Islamiska länder driver på för att religionskritik ska förbjudas.

En liknande debatt hade Europarådet under min tid som ledamot i rådet. Då gällde det rätten att förtrycka kvinnor i religionens namn. Tack och lov blev rådets beslut att där religionen krockar med kvinnors mänskliga rättigheter tar över de senare över.

Oron är stor att militant isalmism kan komma att vinna i FN över mänskliga rättigheter.

I vintras var jag i Genève för att få en inblick i hur FN arbetar med mänskliga rättigheter inom ramen för sitt råd för mänskliga rättigheter. FN:s MR råd som har ersatt FN:s kommission för mänskliga rättigheter har snarare inneburit en försämring. Diktaturer är i majoritet. Specialrapportörer för enskilda länder har avskaffats och MR rådet försöker styra högkommissariens arbete. Oron för mänskliga rättigheters framtida ställning i FN syns berättigad.

Inga kommentarer: