fredag 24 april 2009

Rotaryklubbarna på Lidingö gör en stor Polio-insamling på lördag den 25 april

Om polio inte utrotas lever världen under ett fortsatt hot från sjukdomen. Över tio miljoner barn kommer att drabbas av barnförlamning under nästa 40-årsperiod om världen inte gör det bästa av de fyra miljarder USD som redan investerats globalt i utrotning.

Gates Foundation skänker Rotary en motiverande gåva på 255 miljoner USD. Rotary kommer att matcha gåvan med 100 miljoner USD. Beloppet kommer att samlas in av rotarymedlemmar och andra under de kommande tre åren. Rotary är en ledande partner i det globala initiativet att utrota polio (Global Polio Eradication Initiative – GPEI) och dess huvudsakliga roll är att samla in medel, verka som förespråkare och mobilisera volontärer.

”Rotarianer, regeringsledare och hälsovårdsansvariga har med stort engagemang fört oss till en punkt där polio endast drabbar ett litet antal av världens barn,"sa Bill Gates, en av ordförandena i Gates Foundation. ”Att helt utrota polioviruset är dock svårt och kommer att fortsätta att medföra svårigheter under ytterligare ett antal år. Speciellt Rotary har inspirerat mitt eget personliga åtagande att verkligen engagera mig för att utrota sjukdomen.”

Så på lördag hoppas vi att Lidingös tre Rotaryklubbar stolt ska kunna redovisa en betydande summa till denna kampanj. Dina pengar går till inköp av vaccin och inget annat. En dos oralt vaccin kostar 75 öre. Det fordras sex doser för att med säkerhet immunisera ett barn. Din femkrona räcker alltså för att rädda ett barn undan polio. Rotary gör jobbet och garanterar att vartenda öre går till avsett ändamål.

För tjugokronor och Bill Gates bidrag räddar vi tio barn.

Inga kommentarer: