tisdag 13 januari 2009

Jag tror på Europa!

Ett starkt skäl till varför jag är liberal är min tro på det europeiska samarbetet. Jag är svensk och europé. Jag är övertygad om att det europeiska samarbetet är det viktigaste som hänt på vår kontinent under de senaste tio åren.

Den internationella finanskrisen, den gränsöverskridande brottsligheten och det globala klimathotet visar att Sverige inte kan möta framtidens svårigheter ensamt. Dessa problem måste vi lösa tillsammans med andra länder.

Folkpartiet har presenterat ett förslag till program inför valet till Europaparlamentet i juni. Det är ett utmärkt program med ett åttiotal viktiga punkter. Särskilt glad är jag över att där finns med kravet på nolltolerans mot barnaga som en grundläggande rättighet i EU-stadgan. Att barnaga ska förbjudas i hela Europa drev jag intensivt under min tid som ledamot i Europarådet. Detta har nu också tagits upp inte bara där utan även i FN. Hög tid att också EU gör det!

Inga kommentarer: