måndag 19 januari 2009

Fler äldreboenden på Lidingö

De flesta äldre vill kunna bo kvar hemma också när den egna orken tryter och behovet av stöd och hjälp blir större. Men många bostäder ställer till problem. Trappuppgången saknar kanske hiss. Porten är för tung att öppna, eller så ställer trösklar i lägenheten till besvär. Många av våra bostäder är inte anpassade för äldre och andra med funktionsnedsättningar. Jag välkomnar därför att Äldreboendedelegationen, med folkpartiets Barbro Westerholm i spetsen, i dagarna föreslagit ett särskilt tillgänglighetsbidrag för att fler bostäder ska fungera bra för äldre. På så sätt kan fler välja att bo kvar i sitt hem också på äldre dagar.
Men det ska handla just om ett eget val. Under senare år har det blivit allt svårare att få plats för den som behöver äldreboende. Alliansregeringen satsar nu en halv miljard om året på stimulansbidrag för nya äldreboenden. Denna satsning måste fortsätta, med tanke på det ökande antalet äldre med behov av vård och omsorg framöver.
För 2010 budgeterar Lidingö stad för köp av 80 platser vid det nya särskilda boendet vid Björnbo från mars månad.Det nuvarande sjukhemmet avvecklas och det innebär därför ett tillskott på 36 nya platser. För 2010 budgeteras med halvårsdrift av ytterligare ett äldreboende. Ytterligare två nya boenden om vardera cirka 60 platser planeras och inriktningen är att Lidingö sjukhem ska läggas ned då anläggningen inte uppfyller de krav som ställs på framtidens äldreomsorg.
Många äldre blir fångar i sitt eget hem. Det är inte ovanligt att en ensam 90-åring nekas att flytta till äldreboende för att hon eller han anses för frisk. För den som "bara" är gammal, känner sig ensam och otrygg, finns ingen plats att få. Det behövs trygghetsboenden, som erbjuder trygghet och social samvaro även för de riktigt gamla som inte behöver så mycket vård. Det ska vara den äldre själv som ska bestämma att han eller hon vill flytta dit, ingen biståndsbedömning ska göras. Jag hoppas att Alliansregeringen sätter fart och stimulerar trygghetsboenden. För äldre ska kunna bo bra hela livet!

Inga kommentarer: