söndag 4 mars 2012

Endast en mamma går också bra.

Barn är ingen rättighet hävdar flera debattörer med anledning av att tre allianspartier, M,FP OCH C, förespråkar att också ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning. Kd med Göran Hägglund är starkt emot.

I dag skriver Thomas Idergard, tidigare moderatideolog, detta på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.Läs artikeln här.

Men om barn inte är en rättighet borde detta väl även gälla par som får tillgång till assisterad befruktning. Jag har inte hört någon säga detta. Vad som hävdas är att ensamstående kvinnor inte ska få bli mammor genom insemination. Men ensamstående kvinnor som längtar efter barn skaffar sig det redan idag genom insemination i andra länder eller genom tillfälliga förbindelser.

Alla barn har rätt till två föräldrar hävdar motståndarna som tycks anse att barn till ensamstående mammor får en sämre uppväxt. Debatten påminner om den om homosexuellas rättigheter att adoptera. Bara traditionella kärnfamiljer tycks duga.

Jag blir mycket illa berörd av detta. Har jag med ensamstående mamma ( min pappa dog när jag var baby) fått en sämre uppväxt än de barn som växt upp med två föräldrar? Så ser inte jag det.

Thomas Idergard medger visserligen att ensamstående kan vara bra föräldrar men vill ändå inte tillåta att de insemineras. Hans presumtion är att barn till ensamstående får sämre uppväxtvillkor.

Jag avskyr generaliserande påstående om detta och vill inte ha en normerande lagstiftning, som hindrar ensamstående kvinnor att få assisterad befruktning i Sverige. Hade jag inte funnit en man att få barn med hade jag försökt få det genom insemination. Det är jag övertygad om.

Inga kommentarer: