söndag 25 mars 2012

Ekonomisk eller politisk makt för kinesiska kvinnor?

Jag såg just ett intressant inslag på TV:s Agenda. Det handlade om Kinas ekonomi, som ju de flesta redan vet, växer så det knakar. Men inte för alla. Tillväxtens välsignelser är ojämnt fördelade. Allt fler i framför allt Peking är miljardärer genom fastighetsaffärer,men fortfarande finns det väldigt många fattiga framför allt på landsbygden.

Detta var i och för sig ingen nyhet för mig. Men vad jag inte visste var att bland de många framgångsrika, förmögna kineserna finns åtskilliga kvinnor som startat egna företag.
Däremot finns ett glastak för kvinnor när det gäller den politiska makten. Endast ett fåtal kvinnor finns med i de högsta politiska församlingarna som politbyrån.

Vilken makt - den politiska eller den ekonomiska- är viktigast och ger störts inflytande för kvinnor? Lika viktiga?

Vi som är engagerade i politiska kvinnoförbund är fokuserade på kvinnors politiska makt.

Men Liberala Kvinnors ordförande Bonnie Bernström har vid flera tillfällen framhållit betydelsen av att kvinnor för ökad makt också ekonomiskt.

Jag skulle gärna diskutera med kinesiska kvinnor hur de ser på sitt bristande politiska inflytande. Är de bekymrade över detta eller kompenseras de genom ökad ekonomisk makt?

Ett seminarium anordnat av Liberala Kvinnor föreslår jag.

Inga kommentarer: