tisdag 20 mars 2012

Hemförlossning minskar risken för skador

På dagens landstingsmöte debatterade vi flera viktiga vårdfrågor och trafikfrågor. Vi fattade också beslut om att tunnelbana ska byggas till Nacka. Mer om detta i morgondagens blogg.

Själv gjorde jag ett inlägg i interpellationsdebatten om bristningar vid förlossningar.

Bara kvinnor deltog i den debatten. Förvånad någon? Manliga ledamöter efterlystes från talarstolen med motivering att detta kan drabba också deras kvinnor.

Detta sade jag.

"Det finns en faktor som jag tycker ska uppmärksammas i detta sammanhang. Det gäller kvinnor som blivit könsstympade och som drabbas av förlossningsskador. Dessa kvinnor är ju redan skadade i underlivet och svårt plågade genom könsstympningen. De får därför en ännu svårare situation med ytterligare skador i underlivet. Därför måste könsstympning bekämpas med alla medel.

En sak till vill jag ta upp.

Det är max 2 % av svenska kvinnor som önskar föda hemma. Detta är en låg siffra internationellt sett. Hemförlossningar är också mycket omdiskuterade. Såväl Socialstyrelsen som en större del av landets kvinnokliniker har en negativ inställning till hemförlossningar. Men inte vårt landsting. Här finns sedan flera år tillbaka ett landstingsbidrag så att gravida kvinnor kan få en barnmorska hem till sig när de ska föda. Det är bra för att det ökar kvinnors möjlighet att välja inte bara var utan också hur man vill ha sin förlossning.

Jag har läst att i en svensk studie framgår att bristningar i ändtarmens slutmuskel var fem gånger vanligare bland kvinnor som fött barn på sjukhus jämfört med de som haft en planerad hemförlossning.

Det vore mycket intressant att veta vad detta kan bero på. Finns det något för sjukhusförlossningar att lära av hemförlossningar?"

Flera av de övriga debattörerna hakade på mina synpunkter på könsstympning och hemförlossningar. Det blev en riktigt bra debatt.

Inga kommentarer: