fredag 9 mars 2012

Har kvinnorna en chans i nya demokratier?

Kvinnors representation i nya demokratier var temat för den internationella kvinnodagen 8 mars som den manifesterades av UN Women på Historiska museet i Stockholm. Detta skedde i samarbetet inom Nätverket 8 mars, som består av 50 intresseorganisationer som alla arbetar för kvinnors rättigheter.

I de politiska protestyttringar som skedde förra våren i arabländerna, "den arabiska våren",spelade kvinnorna en viktig roll. Men trots att kvinnor var lika delaktiga som män för att möjliggöra revolutionerna konstateras nu att samma kvinnor inte tillåts att delta i demokratiseringsprocesser på lika villkor som männen. Ytterst få kvinnor ser ut att bli representerade i valen och i nya regeringar.

Denna backlash för arabiska kvinnor var utgångspunkten för årets 8 mars.

Detta diskuterades på kvällen i museets vackra barocksal med inbjudna talare bl.a prinsessan Christina, som invigde, finansminister Anders Borg, FN:s tidigare rättschef Hans Corell, SvD:s Mellanösternkorrespondent Bitte Hammargren och två kvinnliga representanter från regionen.

Hans Corell imponerade genom sitt kloka och insiktsfulla anförande. Han vet vad han talar om med sin långa internationella erfarenhet. Hans tal gick verkligen hem hos
åhörarna. Han har lagt ut det på sin hemsida www.havc.se Det är synnerligen läsvärt.

Inga kommentarer: