tisdag 28 februari 2012

Låt kvinnor få rätt till insemination

De allra flesta kvinnor längtar efter att få barn. Men alla kan av olika skäl inte få det. Vissa därför att de inte har de fysiska förutsättningarna, andra för att de inte har en partner som de kan få barn med.

En möjlighet är att adoptera barn. Sverige tillåter att ensamstående adopterar. Men inte alla länder tillåter detta. Bristen på barn för adoption är stor och väntetiderna långa.

En möjlighet är då att insemineras. I dag är detta möjligt för svenska kvinnor i Danmark och Finland. Och möjligheten utnyttjas. Problemet med att insemineras i Danmark är att fadern då blir okänd för det framtida barnet.

Tre av Alliansregeringens partier, M FP och C, vill ge kvinnor möjlighet till assisterad befruktning också i Sverige. I Svenska Dagbladet i dag skriver de om detta.

Läs artikeln här

Men det finns hinder i dag för kvinnor som vill ha assisterad befruktning.Kön är lång. Antalet försök i landstingens regi är begränsade. För Stockholms läns landsting är det tre försök som gäller. Har man redan ett barn blir man inte inseminerad. Då får man försöka genom en privat fertilitetsklinik. Men det kostar ca 15 000 kronor per försök. Hur många har råd med detta?

Som landstingspolitiker vill jag driva att kön kan bli kortare och att fler försök får göras genom landstingets försorg. Jag hoppas få mina landstingskollegor med på detta.

Inga kommentarer: