onsdag 21 mars 2012

Tunnelbana till Nacka påverkar Lidingöbanan?

I går hade vi en lång och livlig debatt i landstingsfullmäktige om tunnelbaneutbyggnaden till Nacka.

I Stockholmsöverenskommelsens utblick för framtiden, som presenterats tidigare, ingår denna tunnelbaneutbyggnad.Därför pågår redan ett arbete inom Trafiknämnden för att ta fram en idéstudie om kollektivtrafiklösningar för Ostsektorn. Alliansen och särskilt Folkpartiet är starkt pådrivande för en tunnelbana till Nacka. Tanken är att den blå linjen ska förlängas till Nacka centrum.

Socialdemokraterna vill också detta och hade därför väckt en motion. De vill med den ta åt sig äran. Men det viktiga är att arbetet nu kommit igång. Stockholmsregionen växer ju så det knakar med trettio till fyrtiotusen nya invånare per år. Stockholmsregionen lär vara den snabbast växande regionen i Europa. Så nya kollektivtrafiklösningar är helt nödvändiga.

När blir det klart? Och hur mycket kan det komma att kosta? Invigning kanske 2025 och dyrt lär det bli. Landstinget har många stora och dyra investeringar framför sig både vad gäller trafiken och tillkomsten av NKS, Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Kommer detta att påverka Lidingöbanans framtid? Löftet från landstinget står fast vad gäller ombyggnaden och nya moderna vagnar. Men, vilket oroar mig, tidpunkten för detta skjuts framåt. Nu nämns 2017.

Vi, landstingspolitker från olika partier, måste bevaka och pressa på så att Lidingöbanans upprustning blir klar enligt den ursprungliga tidplanen, 2014.

Inga kommentarer: