torsdag 16 september 2010

Lidingöborna gillar RUT

Alliansregeringen införde 2007 skatteavdrag för s.k. RUT- och ROT-tjänster. Avdragen innebär att hushållen endast betalar hälften av arbetskostnaderna när de köper hushållstjänster och reparations- och byggtjänster till den egna bostaden. Rabatten är på max 50 000 kronor per person och år.

Lidingöborna gillar RUT. Drygt 2.800 hushåll har utnyttjat skatteavdraget under 2009-10.

RUT-avdraget har gjort det lättare att få ihop vardagslivet för tusentals barnfamiljer och underlättat för många äldre att bo kvar hemma.

Svarta jobb har blivit vita, vilket har ökat tryggheten för dem som jobbar i branschen, skapat schystare konkurrensvillkor för ärliga företag och gett ökade skatteintäkter till statskassan.

För Folkpartiet och Alliansen är avdragen inte en konjunkturåtgärd, som ska avskaffas när konjunkturen vänt, utan framför allt ett sätt att göra svarta jobb vita och att underlätta folks vardagsliv.

Vänsterpartiernas besked till väljarna är tydligt: partierna kommer att avskaffa RUT-avdraget om de vinner valet.

Vänsterpartierna vill alltså fortsätta att stötta en manligt dominerad bransch, medan man samtidigt drar undan mattan för den kvinnliga. Varför ska det gå att få skatteavdrag för att måla ett fönster, men inte för att putsa det? Vänsterpartiernas politik är ologisk och orättvis.

RÖSTA INTE BORT RUT

RÖSTA BORT DE RÖDGRÖNA

Inga kommentarer: