måndag 6 september 2010

Inte ens en tumme med rödgrönt förslag om hemtjänst

En timmes hemtjänst om året för alla över 75. Det är vad som efter närmare granskning återstår av de rödgrönas löfte om hemtjänsttimmar utan biståndsbedömning. Till mer räcker inte pengarna i deras valmanifest. Lika futtigt blir de rödgrönas förslag om att äldre ska kunna få fria timmar i äldreomsorgen för egen tid. Pengarna räcker till att de äldre får en egen kvart per månad. De rödgrönas påstådda satsning på välfärden och äldreomsorgen liknar sagan om mäster Skräddare som fick en bit tyg och skulle sy en rock. Det bidde ingen rock. Men vad bidde det då? Det bidde ingenting vid sagans slut.

Mot detta står Alliansens äldrepolitik. Du ska som äldre själv kunna bestämma vem som stiger över tröskeln för att hjälpa till. Vi har ändrat lagen så att du får större möjlighet att påverka vad hemtjänsten ska göra när de kommer hem till dig. Och du ska kunna köpa hushållstjänster till en billig penning med RUT-avdrag.

Du som äldre ska själv ha makten över din vardag.

Inga kommentarer: