lördag 20 februari 2010

Jämställdheten på Lidingö kan bli bättre

Sverige är i en internationell jämförelse ett väldigt jämställt land och Lidingö är i en nationell jämförelse en väldigt jämställd kommun. Men på en viktig punkt haltar statistiken även för lindingöborna och det är fördelningen av föräldradagarna. För att stimulera fler pappor att i högre utsträckning stanna hemma med sina nyfödda har alliansregeringen därför infört en jämställdhetsbonus.

I dagarna skickar försäkringskassan ut brev till de 12 000 föräldrar som har rätt att få regeringens jämställdhetsbonus. Det är glädjande att så många föräldrar valt ett mer jämställt uttag ur föräldraförsäkringen. Samtidigt är det fortfarande en bra bit kvar till en jämn fördelning av dagarna, då mammorna under 2009 tog ut 78 procent av föräldradagarna medan papporna tog ut 22 procent.

Socialdemokraterna vill ha en tredelad föräldraförsäkring. Alliansregeringen har i stället valt att införa en jämställdhetsbonus som morot. Bonusen betalas ut om båda föräldrarna har tagit ut minst 60 dagar av föräldrapenningen och uppgår som mest till 13 500 kronor. Vem som stannar hemma med barnen avgörs i vissa familjer av ekonomiska faktorer. Den med högre lön, oftast mannen, stannar kvar på jobbet. Nu har även dessa familjer bättre möjlighet att välja en jämställd start på föräldraskapet.

Folkpartiet tror på att uppmuntra föräldrarnas fria och jämlika val. I dagsläget betalas jämställdhetsbonusen ut i efterhand och konstruktionen är krånglig. Det vill folkpartiet ändra på under nästa mandatperiod. Ett mer jämställt uttag ska märkas direkt i plånboken. Det ger föräldrarna bäst möjlighet att själva välja en jämställd fördelning av föräldraledigheten.

Inga kommentarer: