torsdag 4 februari 2010

Stoppa människohandeln, vår tids slaveri.

Regeringen arbetar nu med ett förslag för att förbättra lagstiftningen när det gäller människohandel. Det är välkommet. Brottet människohandel introducerades i 1998 års parlamentariska sexualbrottskommitté där jag ingick som ledamot. Jag har konstaterat att lagstiftningen varit otillräcklig, vilket jag befarade redan när den antogs. Därför är det bra att den nu föreslås omarbetas för att fler ska kunna fällas för detta avskyvärda brott. Beviskraven ändras så att det ska bli lättare att åtala handlarna. Fokus måste flyttas från kvinnorna till handlarna.

Människohandel är vår tids slaveri. Människor köps och säljs för att tvingas in i prostitution, tiggeri eller annat som kan ge snabba pengar I de allra flesta fall ligger organiserad brottslighet med bakom denna brutala verksamhet, och de beräknas tjäna 50 miljarder varje år på denna grymma handel med människor.

Enligt Europol utgör handeln med människor den snabbast växande inkomstkällan för den organiserade brottsligheten, och FN uppskattar att upp till fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, är utsatta för människohandel varje år.

Alliansregeringen, med Folkpartiets Nyamko Sabuni i spetsen, har redan gjort stora insatser med handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Det svenska ordförandeskapet i EU har under förra halvåret prioriterat kampen mot människohandel högt. Vi har bland annat drivit igenom en åtgärdsplan som förbättrar samarbetet med länder utanför unionen, och drivit på för at utveckla det brottsförebyggande arbetet, brottsofferskyddet och brottsbekämpningen. Med Lissabonfördraget, som nu äntligen har trätt i kraft kan EU:s brottsbekämpning dessutom vässas rejält.

Med två starka kvinnor Cecilia Malmström som EU kommissionär och Birgitta Ohlsson som svensk EU minister har Sverige ett guldläge när det gäller att bekämpa människohandeln, vår tids slaveri. Cecilia har redan lovat att göra detta till en av sina huvudfrågor och jag är övertygad om att också Birgitta kommer att göra det.

Inga kommentarer: