tisdag 16 februari 2010

Skatte(S)mäll för Lidingös pensionärer

Mona Sahlin försöker locka pensionärer med billiga poäng, som går ut på att pensionärerna betalar för hög skatt och att socialdemokraterna ska sänka skatten om de kommer till makten. Samtidigt ska andra skatter höjas, men bara för ”de rika”.

Men socialdemokraterna slarvar med sanningen om sin politik. Deras olika skatteförslag innebär för många pensionärer, särskilt i storstadsregionerna, stora skattehöjningar som långt ifrån enbart drabbar”de rika”.Tvärtom kan det med (S) politik bli väsentliga skattehöjningar även för pensionärer med måttliga pensionsinkomster.

Socialdemokraterna vill till exempel återinföra förmögenhetsskatten. Det kommer främst slå mot vanliga villaägare. De som har förmögenheter som är större än 2,5 miljoner kronor ska betala en (1) procent av denna förmögenhet per år i skatt. I förmögenheten inräknas även taxeringsvärden på hus minus eventuella lån.

För en pensionär som köpte sin villa för ett par decennier sedan och som amorterat av lånet kan den nya förmögenhetsskatten innebära en rejäl skattesmäll. För en villa med ett taxeringsvärde på 3 miljoner kronor innebär (S) förmögenhetsskatt en årlig skatteökning på 5 000 kronor. Vid ett taxeringsvärde på 4 miljoner och återbetalade lån blir skattehöjningen 15 000 kronor/år.

I Lidingö finns det runt 7000 villor med taxeringsvärde över 2,5 miljoner kronor. Många av dessa bebos av äldre som ägt huset under lång tid och som betalat av lånet för att trygga sin ekonomi på äldre dar. Dessa kommer nu att straffbeskattas.

Utöver detta vill (S) även att fastigheter med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor ska beläggas med höjd fastighetsskatt. Ägare ska, ovanpå dagens fastighetsskatt och den återinförda förmögenhetsskatten, betala ytterligare en (1) procent i skatt på det taxeringsvärde som överstiger 4,5 miljoner kronor.

Som om detta inte var nog vill oppositionen höja skatten för alla som arbetar, samt i många kommuner och landsting höja skattesatserna. När socialdemokraterna talar om att det är "de rika" som ska få högre skatt stämmer det inte. Det blir många, många fler - inte minst många äldre.

Inga kommentarer: