måndag 1 februari 2010

Iran kränker mänskliga rättigheter för baha´ier

Medlemmar i den religiösa rörelsen Baha´i , som uppstod i Iran i mitten av 1800-talet, tolereras inte av den iranska regimen. De förföljs och diskrimineras av religiösa skäl. Bahaíröreösen har över ca 300,000 medlemmar och är den största religiösa minoriteten men erkänns inte som sådan av regimen. Förtryck och förföljelse mot dem hårdnar och deras mänskliga rättigheter kränks på en rad olika områden. Detta har ökat sedan 2005. Nu är flera anhängare fängslade på godtyckliga grunder..

FN och en rad internationella organ har fördömt den iranska regimens kränkande behandling av bahaierna.

Ett skäl till den iranska regimens förföljelse är att denna religiösa grupp varken bekänner sig till islam eller kristendomen. Man bekänner sig till en helt egen religion. Regimen fruktar tydligen bahaíerna på samma sätt som den kinesiska regimen fruktar falun gångare.

Jag träffade häromdagen representanter för Svenska Bahaísamfundet. Jag lovade att i riksdagen ta upp deras problem. Även om jag som kristen inte delar deras tro är det viktigt att ständigt bevaka att mänskliga rättigheter i form a bl.a. rätten till sin tro inte kränks.

Appropå Iran så hörde jag av en iransk partikamrat att exiliranier hoppas att den iranska regimen ska falla den 11 februari, den iranska nationaldagen. Jag har lovat att tala på Mynttorget utanför riksdagen på eftermiddagen i den stora planerade demonstrationen.

Inga kommentarer: