måndag 11 januari 2010

Vågar kungen och drottningen fördöma barnaga?

I sitt tal på juldagen berättade kungen att han och drottningen har under en tid burit på en gemensam dröm. Att skapa ett forum för barn och ungdomars situation i världen - World Child and Youth Forum - vars syfte är att inspirera och stödja att FN:s barnkonvention efterlevs. De hoppas att detta kan bli lika känt som Davos Forum, men med ljuset riktat mot barnens och ungdomarnas situation.

Det är ett lovvärt initiativ. För kungaparet och framför allt drottningen har god förmåga att väcka opinion . Hon blev mycket uppmärksammad när hon för en del år sedan gav sig in i debatten om barnpornografi. Och hon har engagerat sig i kampen mot människohandel för sexuella ändamål bl.a. genom att tala på den stora människohandelskonferensen som anordnades i Bryssel under Sveriges ordförandeskap. Hennes tal fick mycket beröm.

Men hur tydliga vågar hon och kungen vara för att stödja att FN:s barnkonvention efterlevs? Jag tänker framför allt på kampen mot barnaga.

Barnkonventionen garanterar att barn ska skyddas från alla former av våld, oavsett vuxnas olika motiveringar till att använda våldet. Den kommitté som har till uppgift att övervaka att länder efterlever barnkonventionen har tydliggjort att våld inkluderar aga. Alla länder som har ratificerat barnkonventionen har skyldighet att omedelbart förbjuda och eliminera alla former av aga och kränkande behandling av barn.

Familjen är och förblir den viktigaste gemenskapen för barn. Men också den farligaste. De allra flesta fall av våld och övergrepp mot barn sker av någon närstående till barnet. Barnkonventionen förespråkar inte att föräldrar straffas. I stället uppmärksammar den staternas skyldighet att ge stöd till föräldrar så att de kan ge sina barn den omsorg de behöver.

Det finns inte ett rätt sätt att uppfostra barn. Barn är olika och har olika behov. Staten bestämmer inte hur relationen mellan barn och föräldrar ska se ut. Barnkonventionen handlar om konventionsstaternas skyldighet att se till att föräldrar uppfyller ansvaret att se till att föräldrarna eller vårdnadshavarna tar sitt ansvar för barnet och är ett stöd.

Anhängare av våld i uppfostrande syfte kan ibland framhålla att aga är ett snabbt och effektivt sätt att få barn att göra som vuxna vill och att agan sker i ett kärleksfullt syfte. Men rätten till integritet och respekt för sina mänskliga rättigheter gäller barn i lika hög grad som vuxna. Barn är små människor men med fulla mänskliga rättigheter. Frihet från våld och kränkande behandling är en grundläggande rättighet för alla barn.

Trots att världens alla länder, utom USA, har ratificerat Barnkonventionen är det bara 24 länder som har en lag mot aga i hemmet. Varken Storbritannien eller Frankrike har en sådan lagstiftning!

Därför hoppas jag att kungaparet i sitt blivande forum för barn och ungdomar tar upp kampen mot barnagan i världen. Detta kommer jag att kontakta dem om.

3 kommentarer:

niki.westerberg sa...

Det är jag övertygad om att de vågar. Drottningen ledde ett projekt under 2009 tillsammans med de åtta största barnorganisationerna i Sverige för att uppmärksamma att barnkonventionen fyllde 20 år i november i fjol. Mycket arbete och möda lades ner på att skicka ut material till och aktivera barn, ungdomar och pedagoger på landets skolor kring barnkonventionen. Drottningen bjöd också hit flera stycken av Europas "first ladies" till seminarium om barns rättigheter och barnaga och festiviteter till den 20 november för att uppmärksamma även dem på att mycket finns att göra för att förstärka barns rättigheter i även i Europa. Hon är mycket engagerad i frågan och jag är övertygad om hon kommer att fortsätta arbeta med den framöver.

Niki Westerberg
fd informationschef SOS-Barnbyar

Helena Bargholtz sa...

Tack Niki för din kommentar.Härligt att vi har en drottning som är så engagerad i barn. Jag känner ju till hennes organisation World Child Foundation.Själv har jag fått träffa och höra henne i samband med ett seminarium som Europarådets barnkommité anordnade för några år sedan i riksdagen. Då var hon inbjuden talare.

Lennart Bladh sa...

Ett bra arbete, men du kan också göra något för barn och ungdomar på din hemmaplan Lidingö som jag skriver om på min blogg http://fms-gotland.blogspot.com/
i inlägget "Elitklasser".
Vår mätbara metod är vi ensam om i världen (referenser etc finns också på min blogg) Utvecklad under 10 år mellan hälsointresserade lärare och en beteendevetare. FMS kan göra skillnaden - jag lovar. Fd Lidingöbo Lennart Bladh Svenska Institutet FMS