måndag 25 januari 2010

Moderaterna överraskar i jämställdhetspolitiken

De nya moderaterna är verkligen nya när det gäller jämställdhetspolitiken. Det framgår av dagens Svenska Dagblad. Visserligen vet jag att moderatkvinnorna driver jämställdhetsfrågor på en bra sätt i likhet med de andra Allianspartierna. Inför det senaste valet gjorde Alliansens fyra kvinnoförbund gemensamma utspel bl.a. under Almedalsveckan.

Men hur stark är jämställdhetsfernissan hos äldre konservativa män, som bl.a.l finns här på Lidingö? Det blir spännande att kolla.

Men när moderaterna nu vill kvotera bolgsstyrelser går man längre än vad övriga
Allianspartier vill. Jag vacklar för eller emot kvoterade bolagsstyrelser. Vi har ju uppnått jämställd representation inom politiken utan lagstiftad kvotering. Då borde man väl klara det också inom näringslivet, tytcker jag. Men det går för trögt. Därför tycker jag man kan pröva lagstiftad kvotering under t.ex. en femårsperiod. Så får man göra en utvärdering av resultatet för att se om lagen behöver förlängas. Kvoterade valberedningar inför styrelseval kan också vara värt att prövas. Detta förslag har lanserats av Liberala Kvinnor.

2 kommentarer:

Ola J Hedin sa...

Tanken på en tillfällig kvotering är givetvis intressant, men argumenten mot att sätta kön före förtjänst och förmåga påverkas ju knappast av att det bara sker under en viss tid. Är inte hela kvoteringsdiskussionen en fråga om att bestämma sig för om kvotering undanröjer eller förstärker fokuseringen på kön, etnicitet, sexualitet, funktionshinder, religion och ålder?

Helena Bargholtz sa...

Tanken var enklare än så. Vilka effekter skulle en kvotering få för jämställdheten inom näringslivet? Efter fem år kan man kanske se effekterna och därefter bestämma om man ska fortsätta med lagstiftning. Förhoppningsvis skulle fungera av sig själv i fortsättningen utan lagstiftning. Den norska erfarenheten av lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser lär vara positiv.