torsdag 7 januari 2010

Arbetslösheten viktigaste ungdomsfrågan

I dag blev jag intervjuad av tre trevliga gymnasister från Kärrtorps gymnasium. De ville för ett projektarbete veta hur jag och Folkpartiet ställer sig i några viktiga frågor. Riksdagsledamöter från alla partier intervjuas och resultatet ska sammanställas för en broschyr till ungdomar inför valet.

Frågorna baseras på en undersökning de gjort bland förstagångsväljarna i skolan om vilka frågor de anser vara de viktigaste i valet. Det är naturligtvis jättespännande för politiker att få veta vad ungdomar priorieterar. Följande sex frågor ville de ha mina svar på: bristen på billiga studentbostäder, möjligheterna att studera på komvux., ungdomsarbetslösheten, våldet mot kvinnor, rätten att dölja ansiktet i det offentliga och är vapenexporten moraliskt försvarbar?

Den allra viktigaste frågan för ungdomarna är ungdomsarbetslösheten Säkert är dessa gymnasieungdomar representativa för ungdomar i allmänhet. Det kändes bra att kunna hänvisa till Folkpartiets politik för att bekämpa ungdomasarbetslösheten.

Folkpartiets uppfattning är att det måste bli lättare att anställa. Därför måste kostnaderna minska för att anställa ungdomar genom att arbetsgivaravgifterna halveras för unga under 26 år. Detta har alliansregeringen infört. Unga utan arbetslivseraferenhet behöver särskild jobbcoaching. Varje arbetssökande får en egen coach och ett kontrakt med en individuell handlingsplan mellan coachen och den arbetssökande. Regeringen har också infört en jobbgaranti för alla under 25 år efter 90 dagars arbetslöshet. I jobbgarantin ingår utbildning och praktik. Ungdomar ska få en god utbildning och yrkeserfarenhet. Skolan måste bli bättre på att låta eleverna utvecklas utifrån sina förutsättningar och erbjuda fler utbildningsvägar. En lärlingsutbildning införs som kompletterar de studie- och yrkesförberedande programmen på gymnasiet.

Med detta i ryggen kan vi tryggt diskutera arbetslösheten med ungdomarna.

Inga kommentarer: