torsdag 19 november 2009

Ja till tredelad föräldraförsäkring

"Nu lever Folkpartiet farligt!" varnade Expressens ledarsida 1991. Partiledare Bengt Westerberg hade "med dödsförakt" på landsmötet krävt att Folkpartiet skulle bli för en pappamånad. I dag är pappamånaderna okontroversiella. Nu är det dags att Folkpartiet röstar ja till en tredelad föräldraförsäkring på partiets kongress som hålls i Växjö 19-22 november. Fyra månader till vardera vårdnadshavare och fyra månader att dela fritt mellan föräldrarna. Det handlar alltså om att fördubbla antalet pappamånader.
Dagens föräldraförsäkring är en stor bov i Sveriges jämställdhetsunderskott. Det finns ett belagt samband mellan den tid kvinnor lägger ned på hem och barn och deras position på arbetsmarknaden mätt i karriärmöjligheter, inflytande och lön. Vi kan inte längre acceptera att den skattefinansierade föräldraförsäkringen tillåts konserverar gamla könsroller. Alla andra socialförsäkringar är knutna till individen. Fäder tar idag endast ut 21 procent av föräldradagarna.
Men innan pappamånaden infördes tog hälften av papporna inte ut en enda dag av föräldraförsäkringen. Föräldralediga pappor ges större möjlighet att knyta an till sina barn och vara mer delaktiga under hela deras fostran. Det innebär att män och kvinnor tar ett fortsatt mer jämställt ansvar för hem och barn, vilket Folkpartiet strävar efter. Pappamånader stärker fäder att våga ta ut föräldraledighet trots ovilliga arbetsgivare. Pappledighet är inte främst en ekonomisk fråga. Det är framförallt välutbildade pappor som är föräldralediga. Regeringens jämställdhetsbonus är utmärkt men den räcker inte om vi vill bryta uråldriga strukturer som hämmar individer av båda könen.
Kritiker invänder att det finns pappor som är olämpliga att vara föräldralediga, på grund av missbruk eller grov kriminalitet och givetvis finns det även mammor som av olika skäl inte klarar av föräldraskapet. I sådana fall ska det finnas möjlighet att fördela föräldraförsäkringen på ett annat sätt. Socialtjänsten skulle kunna utreda ärendet tillsammans med Försäkringskassan.
Socialdemokraternas kongress ställde sig nyligen bakom en tredelad föräldraförsäkring. De rödgröna kommer att driva kravet i valrörelsen nästa år. Folkpartiets och Alliansen akilleshäl är unga väljare och framförallt unga kvinnor. Över sextio procent av kvinnor mellan 18 och 34 år sympatiserar med något av de rödgröna partierna. Vi har inte råd att vända dessa framtidsväljare ryggen.
Liberalismens yttersta trohet är till individen. Liberaler har i alla tider varit ovilliga att tillskriva kollektiv, som familjen eller ätten, rättigheter. Den privata sfär en liberal frihet ska skydda är en individuell sfär och ingenting annat. Folkpartiet har en stolt historia när det gäller kampen för jämställdhet. Men idag finns det ingen skillnad mellan Folkpartiet, Centern och Moderaterna när det gäller visioner för jämställdheten. Vi liberaler kan inte vila på gamla meriter.
Politiker kan inte alltid ängsligt snegla i backspegeln efter opinionen. Då hade kvinnlig rösträtt och förbudet mot barnaga aldrig införts. Och Folkpartiet skulle inte vara för svenskt Natomedlemskap. Kongressombud, Jan Björklund och Nyamko Sabuni: våga vara lika visionära som Bengt Westerberg var på landsmötet 1991. Sverige behöver en tredelad föräldraförsäkring om vårt land ska bli jämställt!
Birgitta Ohlsson
Ordförande Liberala Kvinnor och riksdagsledamot (FP)
Barbro Westerholm
Tidigare ordförande LK och riksdagsledamot (FP)
Helena Bargholtz
Tidigare ordförande LK och riksdagsledamot (FP)

Inga kommentarer: