lördag 21 november 2009

Gårdsförsäljning av vin hestsar upp Folkpartiets landsmöte

Debatten har rasat på Folkpartiets landsmöte i Växjö om gårdsförsäljning av vin skall tillåtas. Hur påverkar det möjligheterna att behålla Systembolaget? Skulle EU anse det vara illojal konkurrens om gårdar får sälja enbart sitt eget vin? Debattläget var jämt för och emot gårdsförsäljning. Flera talare fruktar att gårdsförsäljning medför att hela den svenska restriktiva alkoholpolitiken skulle raseras med ett tillstånd.

Själv är jag positiv till gårdsförsäljning men vill också värna om det svenska monopolet. Helst skulle jag se att gårdarna fick bli filialer till Systembolaget. Men det skulle förutsätta att gårdarna också är beredda at sälja annat vin än det egna.

Landsmötet beslöt i sin vishet att slå vakt om en restriktiv alkoholpolitik och att avvakta utfallet av den rättsliga prövningen av den finska gårdsförsäljningen i EU domstolen. Om prövningen visar att gårdsförsäljningen av vin är förenlig med ett bibehållande av Systembolagets nuvarande försäljningsmonopol, kan Folkpartiet liberalerna öppna för att gårdsförsäljning av vin ska tillåtas också i Sverige.

Inga kommentarer: