torsdag 26 november 2009

Förpassa våldet mot kvinnor till historien

I går uppmärksammades FN:s dag mot våld mot kvinnor bland annat av UNIFEM, där jag är med i styrelsen, med en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm.
Min partikamrat Jenny Sonesson, ordförande f ör Liberala Kvinnor i Stockholm höll ett underbart och gripande tal. Hon sade bla. följande.
Låt oss denna dag skänka en tanke till en ung siciliansk flicka som levde och dog för länge sedan. Till hennes minne tänder vi om några veckor ljus när mörkret är som svartast på året. Vad många inte vet är att helgonet Lucia var offer för våld. Hon levde i Syracusa på Sicilien i Italien under 300-talet e.Kr. En försmådd friare såg till att Lucia dömdes att bli prostituerad på en bordell. Lucia vägrade. Hon avrättades med ett svärdshugg och det är därför Lucia i våra dagar bär ett vackert rött sidenband runt midjan.
Våldet mot kvinnor är gammalt. Låt oss tillsammans förpassa våldet mot kvinnor till historien.
Mörkertalet när det gäller våld mot kvinnor är stort vet jag av egen erfarenhet efter att ha arbetat som socialsekreterare och suttits styrelsen för Alla Kvinnors Hus som är Stockholms största kvinnojour. Uppskattningsvis polisanmäls bara två brott av tio.
Vi måste föra ut frågan i ljuset. Skamkänslor får brottsoffer att avstå från att polisanmäla. Vi måste tillsammans lägga skammen där den hör hemma – hos förövarna.
Att bli våldtagen upplever många som något av det mest skrämmande som de kan tänka sig. Tanken "det kunde ha varit jag" får många kvinnor att begränsa sina liv. Att bekämpa vissa mäns våld mot kvinnor ska inte betraktas som ett krig mellan könen. Det är en fråga om barbari eller civilisation. Hur högt frågan prioriteras är en värdemätare på graden av civilisation i vårt samhälle. Vi vill ofta stoltsera med att Sverige är världens mest jämställda land. Men så länge kvinnor inte kan garanteras kroppslig integritet kan vi knappast kalla vårt samhälle jämlikt.
Problematiken kan inte betecknas som ett särintresse eller en perifer fråga. Den skär rakt in i hjärtat av vår demokrati. Det handlar om den mest grundläggande rättigheten av alla: att ha självbestämmanderätt över sin kropp och möjlighet att skydda den mot kränkningar.
Våldet mot kvinnor är gammalt. Låt oss tillsammans förpassa våldet mot kvinnor till historien!

Inga kommentarer: