söndag 4 oktober 2009

Stäng av mobilen i bilen

Jag läste en nyhetsartikel i DN 3 oktober om hur farligt det är att skicka sms när man kör bil. Man löper 23 gånger högre risk att krocka. Mobiltelefoner är farliga att använda i samband med all bil- och buss körning.

När man pratar i mobiltelefon vid bil – och busskörning måste man dela sin uppmärksamhet mellan körningen och samtalet. Man är därför inte lika koncentrerad på körningen och trafiken runt omkring.

Enligt Vägverket är även en förare som använder handsfree är i stort sett lika okoncentrerad som en förare som håller mobiltelefonen i handen. Reaktionstiden blir lika mycket längre och körningen lika ojämn som när man pratar i en handhållen telefon. Att prata i en mobil, även handsfree, i stadstrafik är förenat med mycket stor risk och bör därför undvikas helt

Handsfree innebär inte att du är mer koncentrerad på trafiken. Handsfree gör det lättare att prata längre, vilket ökar risken för en olycka. Handsfree innebär inte att föraren är mer koncentrerad på trafiken. Det kan snarare vara en falsk trygghet, eftersom många tror att det är säkert.

Vissa handsfree-anordningar kan dessutom innebära att telefonen och knapparna hamnar längre bort från föraren. Det blir svårare att träffa rätt knapp, eftersom de redan små knapparna på telefonen blir ännu mindre på avstånd när telefonen sitter i en hållare.

Ett samtal med en passagerare är visserligen lika krävande som ett mobilsamtal. Men det finns ett samspel mellan föraren och passageraren när de pratar med varandra. En passagerare är vanligen också koncentrerad på trafiken. I en svår trafiksituation ställer passageraren antagligen inte några frågor och förväntar sig inte ett omedelbart svar.

Att för en förare tala i mobil under körning är förbjudet i ett flertal länder. Det finns också länder som tillåter mobilprat för föraren endast om handsfree används, något som stämmer dåligt överens med forskning av Christopher Patten vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Därför bör ett förbud införas för alla motorfordonsförare att använda mobiltelefon under körning.

Inga kommentarer: