torsdag 8 oktober 2009

Riksdagens absurda motionerande

Nu är riksdagens allmänna motionsperiod över.Under drygt två veckor får vi riksdagsledamöter motionera om allt mellan himmel och jord som rör riksdagen. Och det gör vi. Själv har jag väckt 18 motioner, somligt gammalt, somligt nytt. Nästan alla de motioner jag väckt tidigare år har avslagits och då gäller det att försöka igen. Jag är långt ifrån flitigast.

Varför dras vi då med i motionshetsen? För många gäller antalet, eftersom lokaltidningen hemma räknar hur många motioner länets olika riksdagsledamöter väckt. Det är mängden som gäller, innehåll och kvalitet tycks komma i andra hand. Ett år råkade jag väcka samma motion men med olika rubriker. Ingen upptäckte detta utom jag när jag efteråt städade skrivbordet. Så jag fick dra tillbaka den ena av dem.

Motionshetsen är absurd. Mitt förslag är att varje ledamot skulle få väcka endast egen motion under den allmänna motionstiden. Då skulle motionerna bli väl genomarbetade och många säkert intressantare än idag.

Ett alternativ kunde vara att ledamöterna får väcka motioner under hela året, så som man får göra i kommuner och landsting. En tredje möjlighet är ett system där ett visst antal motionsrätter lottas ut bland ledamöterna. Ett sådant system lär tillämpas i det engelska parlamentet.

Inga kommentarer: