tisdag 27 oktober 2009

Bort med snuset i skolmiljön

Idag är enligt lagen rökfritt som gäller i barn-och ungdomsmiljöer exempelvis i skolor, på skolgårdar etc. Däremot sägs inget om snusfria miljöer för barn och ungdomar.

Ett effektivt preventionsarbete har lett till att rökningen idag minskar bland våra barn och ungdomar. Men dessvärre kan vi se en motsatt trend vad gäller snusning. Framför allt har kvinnorna ökat sin andel. Den högsta andelen snusare återfinns i de yngre åldersgrupperna.

Vilka biverkningar som snuset ger har länge varit dolt i mörker. Dagens forskning visar dock alltmer att snuset inte är ett harmlöst medel utan påvisar en allt större negativ påverkan på kroppens funktioner och organ. Snus innehåller ca 2 500 kemiska ämnen varav en del är förbjudna i våra andra miljöer men inte i munnen. Nikotinmängden i snus är hög och en dosa snus kan jämföras med ca 75 cigaretter i nikotinmängd. Nikotinets kraftigt beroendeframkallande verkan är väl känd.

I svenska skolor finns ingen begränsning för snusning enligt lag. Det är alltså full lagligt att använda drogen nikotin både i lektionssalen och på skolgården. Elever och lärare snusar under lektionstid.Det finns en stor risk att snusningen inom kort kommer att skapa stora folkhälsoproblem om inte preventiva åtgärder sätts in. Därför bör tobakslagen utökas för att säkerställa snusfria barn och ungdomsmiljöer. Detta har jag motionerat om i riksdagen.

Inga kommentarer: