tisdag 1 september 2009

Vindkraft förfular landskapet på Gotland

I senaste numret av tidningen Fokus (nr 34) läser jag om det ökade motståndet mot vindkraften. Jag förstår det. Själv oroar jag mig över den kraftiga ökningen av antalet vindkraftverk på Gotland där jag tillbringar semestern sedan många år tillbaka.

Vi är många, bofasta och sommargotlänningar, som oroar oss för den diskuterade utbyggnaden av vindkraft från dagen ca 100 till ytterligare 500 på Gotland. Hundratals vindkraftverk blir ett förfulande och störande inslag i det vackra gotländska kulturlandskapet som lockar så många besökare. Turismen är en viktig framtidsbransch för ön. Vi som värnar Gotlands unika natur kräver besked om vindkraften.

Jag har därför ställt en skriftlig fråga i riksdagen till näringsminister Maud Olofsson och vill veta om hon avser att verka för en tredje elkabel mellan fastlandet och Gotland och en kraftig utbyggnad av vindkraften på ön?

Vindpotentialen på Gotland är inte anmärkningsvärt god om man undantar de redan exploaterade områdena. Den utspridda bebyggelsen på ön och naturskyddsintressen gör det svårt att identifiera ytterligare områden som är lämpliga för större vindkraftparker med bra vindlägen, vilket är avgörande för ett gynnsamt ekonomiskt utfall. Att satsa 3 miljarder på en elkabel mellan Gotland och fastlandet förefaller vara ett ekonomiskt högriskprojekt.

Hon duckar i sitt svar till mig och hänvisar till Svenska kraftnäts bedömning. Regeringen tar i budgetpropositonen för 2010 ställning till Svenska kraftnäts investeringsplan men inte till var utbyggnaden ska ske. Placeringarna av en så stor mängd vindkraftverk kommer med all sannolikhet leda till många överklaganden. Så regeringen kommer inte undan frågan.

Inga kommentarer: