onsdag 26 augusti 2009

Trist resultat av folkomröstningen om barnaga på Nya Zealand

Häromdagen kom resultatet av folkomröstningen på Nya Zealand. Till min stora besvikelse vill drygt 87 procent av de röstande att den två år gamla lagen som förbjuder barnaga ska avskaffas. Det skall alltså bli fritt fram att smälla till sina barn i uppfostringssyfte. Frågan som var föremål för omröstningen var konstigt och ledande formulerad. Den löd "Ska aga som en del i bra uppfostringssyfte vara ett brott på Nya Zealand?"

Väl så ledsamt var alla de kommentarer jag fick på min artikel i www.thelocal.se och som finns i min förra blogg. Många var riktigt obehagliga och avslöjade en skrämmande syn på barn.

Den svenska modellen innebär inte att förbud mot aga är ett brott enligt brottsbalken utan det regleras i föräldrabalken som föreskriver att barn ska behandlas med respekt för sin person och får inte utsättas för aga eller annan kränkande behandling. Syftet är inte att straffa dem som agar sina barn utan att väcka opinion och åstadkomma en förändring i föräldrars uppfostringsmetoder.

Kampen mot barnaga måste fortsätta. Det är helt uppenbart.

Inga kommentarer: