söndag 20 september 2009

Kampen för Dawit Isaak frigivande fortsätter

I går talade jag på en av flera manifestationer runt om i landet för att påminna om den fängslade svensk eritrianske journalisten Dawit Issak. Denna manifestation, som liksom de övriga anordnades av riksdagens tvärpolitiska nätverk för Dawit Isaak, ägde rum på Sergels torg.

Jag tog bl. a upp följande.
Det är i dagarna åtta år sedan Dawit Isaak greps i Eritrea. Sedan dess sitter han fängslad utan rättegång.

Brotten mot de mänskliga rättigheterna i Eritrea är grova och omfattande. I en rapport från Amnesty International i juni 2004, kritiseras de omfattande brotten mot mänskliga rättigheter i landet. Rättssystemet är under all kritik och fängelseförhållandena är fruktansvärda. Cellerna är fuktiga, överfulla och hälsovådliga. Fångarna har dålig tillgång till vatten och svälter.
Det är troligt att det är i en sådan vidrig fängelsemiljö som Dawit lever idag. De flesta avlider i fångenskap i brist på läkarvård eller av vanvård eller tortyr.

Den förra svenska regeringen fick berättigad kritik för bristande engagemang i Dawits fall. Ansträngningarna för att få Dawit Isaak frigiven eller att åtminstone få träffa honom ökade under de senaste åren från regeringens sida. Det var bättre sent än aldrig. Nu har alliansregeringen tagit över stafettpinnen från den socialdemokratiska regeringen och fortsatt med den tysta diplomatin. Det uppenbart att tyst diplomati är resultatlös.

Utrikesdepartementet borde utarbeta en strategi så att Sverige i alla internationella forum där vi möter Eritrea alltid tar upp Dawit Isaaks fall. Smarta sanktioner vore ytterligare en kostnad för regimen så länge de inte släpper Dawit Isaak. Det kan vara reseförbud för regeringsrepresentanter, att de inte får visum för att åka in till EU. Det bör också handla om att stoppa utländska konton som regimen har. Den svenska regeringen måste alltså öka ansträngningarna för att få Dawit Isaak fri. Han får inte gå samma öde till mötes som den svenske diplomaten Raoul Wallenberg som 1945 försvann under oklara omständigheter till Sovjetunionen. Här fungerande inte den svenska tysta diplomatin.

Vi kräver att Eritrea omedellbart släpper Dawit Isaak fri och låter honom återförenas med sin familj i Göteborg.

Inga kommentarer: