måndag 28 september 2009

Rösta på mig i Folkpartiets provval

Jag hoppas få fortsätta mitt arbete i Sverige Riksdag ytterligare en mandatperiod. Det finns så mycket att göra. Framför allt vill jag engagera mig i rättsfrågor och då särskilt med inriktning på kvinnor och barn. Under mina år i riksdagen är våld mot kvinnor, sexualbrott och trafficking frågor jag drivit. Det vill jag fortsätta med. Trots ny lagstiftning är kvinnor fortfarande utsatta för våld, inte minst invandrarkvinnor genom det hedersrelaterade våldet. Våldet mot äldre kvinnor uppmärksammas alldeles för lite.

Som Lidingös riksdagskvinna bevakar jag frågor viktiga för ön. Jag har därför till regeringen framfört en begäran att Lidingö ska slippa reparera broklaffen på gamla Lidingöbron.
Naturligtvis engagerar jag mig även frågor för hela länet.

Som tidigare ledamot i Europarådet i Strasbourg arbetade jag med att bekämpa våldet mot barn och barnaga. Också i Sverige måste barnagan försvinna helt och hållet. Det vill jag fortsätta att kämpa för.

Som kvinna i politiken prioriterat jag jämställdhetsfrågorna i Sverige och i världen. Orättvisa löneskillnader, diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden, kvinnors hälsa och ett starkt politiskt inflytande för kvinnor är angelägna frågor för mig.

Tryck-och yttrandefrihet och integritetsfrågor är svåra men så viktiga att bevaka. Min liberala övertygelse säger att vi måste finna en rimlig avvägning mellan samhällets trygghet och individers frihet. Här vill jag vara med och forma en hållbar politik. Detta är en av fundamental betydelse för ett rättssamhälle

Så jag hoppas få ditt stöd i provvalet.

Inga kommentarer: