lördag 25 oktober 2008

Välkommen valfrihetsrevolution för äldre

Regeringen har avsatt 280 miljoner som socialstyrelsen ska fördela till kommuner som vill införa eller utveckla valfrihetssytem inom äldre-och handikappomsorg. Ny lagstiftning är på väg så att den enskilde själv får lov att välja bland ett antal utförare som kommunen har godkänt. På så sätt konkurrerar utförarna med kvalitet (och inte med pris) och makten flyttas till den enskilde.

Detta är välkommet för Lidngö. Äldre-och handikappnämnden ligger i framkanten. Redan idag finns ett valfrihetssytem inom hemtjänsten. Allt fler väljer hemtjänst utförd av andra än kommunens hemtjänst. Arbetet påbörjades redan i våras med att utarbeta en modell för valfrihetssytem som även omfattar äldreboendet (s.k. särskilt boende). Viktiga faktorer att tillgodose är att vård och omsorg ska ges med bästa möjliga kvalité och att enkel och relevant information ska finnas om de olika valalternativen. Kommunen har ansökt om två miljoner av stimulanspengarna för att under nästa år införa fritt val inom äldre-och handikappomsorgen.

Det är glädjande att vi vågar flytta makten från oss politiker till de äldre och deras anhöriga. Fritt val handlar ju om att själv få bestämma vem som ska hjälpa med morgonduschen och var man vill bo när man inte orkar bo kvar hemma. Det är nödvändigt att vi skapar ett system där den enskilda äldre människan inte ses som en fyrkantig sak, precis som den andra fyrkanten. Människan, hennes värde och livsbehov är lika varierande vare sig man är frisk och pigg eller gammal och skör. Respekten för individen, dennes vilja och behov, måste vara avgörande för vilken hjälp, var, när och hur och av vem den erbjuds.

Vi liberaler välkomnar verkligen denna valfrihetsrevolution för de äldre.

Inga kommentarer: