måndag 27 oktober 2008

Säg NEJ till våld mot kvinnor

Den 25 november 2008 FN:S dag för att avskaffa våld mot kvinnor, kommer UNIFEM, där jag ingår i styrelsen för den svenska nationalkommittén, att överlämna samtliga insamlade underskrifter till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Den svenska regeringen har, liksom flertalet regeringar runt om i världen, redan undertecknat uppropet. för att nå målet 1 miljoner underskrifter krävs det dock ytterligare ansträngningar. Den 29 oktober gör Sveriges riksdagsledamöter en insats genom att underteckna UNIFEM:s kampanj.

Alla kan bidra med sina namn i denna globala internetbaserade insamling för att stoppa våld mot kvinnor.

Gå in på http://www.saynotoviolence.org/ och skriv på om det inte redan är gjort.

Inga kommentarer: