lördag 18 oktober 2008

Sprid sexköpslagen i EU

Prostitution exploaterar individer, kränker mänskliga rättigheter och göder organiserad brottslighet. Människokroppen kan inte betraktas som en handelsvara bland andra. Efterfrågan på prostitution i EU måste motverkas om vi vill bekämpa sexslavhandeln.

Utan efterfrågan på prostitution inget utbud. Detta är fortfarande en känslig fråga inom EU. Diskussionen om prostitutionen upplevs som kontroversiell. Sexuellt utnyttande och framför allt prostitution utgör en dominerande form av utnyttjande som människohandel syftar till. Efterfrågan på sexuella tjänster är en av de viktigaste orsakerna till att denna typ av människohandel förekommer. Att synliggöra och bekämpa efterfrågan är avgörande om vi vill stoppa människohandeln.

Enligt uppgifter från Rikskriminalpolisen har den svenska sexköpslagen varit framgångsrik när det gäller att motverka etablering av organiserad människohandel i vårt land. Sverige bör därför sprida kunskap och erfarenheter om sexköpslagen till andra mdlemsländer inom och utanför unionen. Självklart ska lagen kombineras med åtgärder som syftar till att stödja de prostituerade och hjälpa dem ur prostitutionen.

Inga kommentarer: