torsdag 30 oktober 2008

Orimlig registerig av flygpassagerare

Förhandlingar pågår nu inom EU om en ny lag om att registrera flygpassagerare. För att bekämpa terrorism och annan grov brottslighet ska flygbolagen lämna ut ett tjugotal detaljerade uppgifter om passagerarna. Det kan handla om namn, ressällskap, kreditkortsnummer, bokningar av hotellrum och t o m vilken mat man beställt på flyget. Tanken har varit att lagra dessa uppgfter i ett cenralt register i tretton år så att polis och tullmyndigheter kan bekämpa grov brottslighet. Det är inte en rimlig avvägning mellan brottsbekämpning och integritet utan en kränkning att tillåta registrering av flygpassagerare i en omfattning och på det sätt som förslaget innebär. Tiden för lagring av data och omfattningen av det som lagras är för stort. Svensk polis och tull har redan idag möjlighet att begära ut passagerar uppgifter från EU-interna flygningar och jag tycker inte det behövs ett mer omfattande system på EU-nivå. Denna registering får inte bli verklighet. Visst behövs det verktyg i kampen mot terrorism och grov internationell brottslighet. Men registering i över ett decenium av icke-misstänkta medborgares flyguppgifter är inte det primära i denna kamp. Rättesnöret ska vara en rimlig avvägning mellan brottsbekämpning och personlig integritet. Det är inte tillräckligt tydligt i detta förslag.

Inga kommentarer: