lördag 4 oktober 2008

Är den reviderade FRA -lagen i hamn?

Det förefaller nästan så. Den debatt Lidingöliberalerna bjöd in till häromkvällen och som annonserats i tidningen och på anslagstavlor, lockade inte någon enda arg aktivist. Tvärtom, det blev en lugn och insiktsfull diskussion under Martin Andreassons kunniga ledning.

Inte heller blev det någon upphetsad diskussion på folkpartiets partiråd , som ägde rum i går i riksdagen. Alla närvarande var så nöjda med det förslag till ändringar i lagen som nu är på gång. Även ungdomsförbundarna ställer sig bakom förslaget. Det blir spännande att se om denna harmoni håller hela vägen fram till riksdagsbeslutet, som jag räknar med att få vara med att fatta när jag återinträder i november.

2 kommentarer:

Scaber Nestor sa...

Titta noggrannt på de 15 punkterna som överenskommelsen gäller.
Dessa är bara förslag.

Varför skulle motståndet mot FRA-lagstiftningen berätta vad som är fel på dom förutom det mest uppenbara som politikerna borde förstått själva?

Tex "Trafikstråk", ett ord som ingen egentligen kan definiera, man har sett några gissningar på vad det möjligen betyder, men inget konkret.

OCh där har vi det intressanta med de 15 punlkterna.

Samtliga är vaga.
Inget konkret, allt kan ändras på beroende på vem de förhandlar med.
Vilket jag har en svag känsla av är meningen också.

Men det ska bli intressant att se den färdiga produkten, speciellt nu när Sveriges muslimska råd och Sveriges kristna råd (äntligen) har vaknat och upptäckt att deras "själavårdande" samtal inte kommer att bli undantagna, iaf inte på det sättet de vill.


Konstig lag, den som var så bra från början, den behövde ju bara finslipas lite.
Nu kanske den blir godkänd av europadomstolen, men den blir också lika ihålig och tandlös som den tidigare var rättsvidrig.


Vissa i riksdagen känner stolthet när de pratar om FRA-lagstiftningen, dessa skulle jag inte pissa på ens om de stod i lågor.

Ola J Hedin sa...

Tack för inbjudan och för att du fått mig att känna mig välkommen i fp Lidingö.

Jag tror tyvärr att du är för optimistisk vad gäller den nya FRA-lagen.

Som Scaber Nestor påpekar här ovan återstår allt för många punkter som inte är definierade än. Begreppet "trafikstråk" är ett sådant, det är lätt att tänka sig en analogi med biltrafik men e-kommunikation fungerar ju inte på samma linjära och enhetliga sätt.

Vad värre är, för att kunna hitta de fula fiskarna ska FRA även i fortsättningen gå igenom väldigt stora delar av svensk trafik. Påståendet att "trafik från svenskar till svenskar ska inte ingå i spaningen" missar att för att veta vad som är svensk trafik måste man först samla in och bedöma meddelandet. Precis som skrevs i samrådsdokumentet inför integritetsrapporten påverkas människor av blotta vetskapen om att dras kommunikation skulle kunna vara avlyssnad. I fallet FRA är det klart att de är avlyssnade, och integritetsintrånget består.

Jag önskar att jag hade en smidig lösning att presentera, en tekniskt hållbar analys. Tyvärr verkar både jag och försvarsdepartementet sakna en sådan. Det betyder inte att det nya lagförslaget saknar meriter - rösta igenom det för allt i världen annars gäller ju det gamla, jättedåliga förslaget. De 15 punkterna medför förbättringar, nästa omgång förslag bör kunna ta paketet hela vägen i mål!

Återigen tack för välkomnandet!