måndag 2 juni 2008

Nytt förslag om flyktingmottagning - bra och dåligt

I dagens DN Debatt föreslår regeringens utredare Monica Werenfels Röttorp en helt ny organisation för flyktingmottagningen. Förslagen är både bra och dåliga. Bra är att staten får huvudansvaret för introduktionen i Sverige. Helt nytt är förslaget om en lots som arbetar utifrån individen och hennes situation. Lotsen skall hjälpa den nyanlända och bevaka hennes intressen, rättigheter och skyldigheter. Hon får själv välja sin lots. Lotsen kan ingå i ett lotsföretag , t ex. blatteförmedlingen eller en organisation t ex Röda Korset. Jättebra!

Utredaren tar avstånd från förslag som framförts bl.a. av Mona Sahlin om tvång för nyanlända att flytta till anvisade kommuner. Avsikten är att förhindra att de bosätter sig hos vänner och släktingar i framför allt Södertälje. Det är bra att hon gör det. Det är fel att tvinga människor till det. Däremot kan man locka invandrare till lämpliga kommuner som kan erbjuda jobb och bostad.

Dåligt är utredarens förslag att tvinga kommunerna att ta emot flyktingar. På samma sätt som man inte ska tvinga nyanlända att bosätta sig i vissa kommuner, ska man inte tvinga kommuner att ta emot dem. Tvång kommer aldrig att fungera. Locka dem istället med tex bidrag.

Jag är glad över att Lidingö har ett generöst flyktingmottagande. Det gäller framför allt de ensamkommande barnen.

På onsdag kl. 19 har folkpartiet i Lidingö ett cafémöte i stadshuset för att tala om vad vi kan göra för att alla ska känna sig välkomna till Lidingö. Varmt välkommen på vårt möte. Vi bjuder på fika.

Inga kommentarer: