torsdag 12 juni 2008

Omänskligt att neka makar att bo tillsammans på äldreboende

Jag läser i tidningen att en 90- årig man i Småland nekas att fortsätta att bo tillsammans med sin maka därför att hon har flyttat in på ett äldreboende. Han anses av kommunen och kammarrätten för pigg för att få flytta med. Men hallå! Är det rimligt att skilja ett par åt som levt tillsammans i drygt 60 år?

Jag tycker det är omänskligt. Dessutom är det stor risk för att hans hälsotillstånd försämras när han tvingas separera från sin hustru. De sociala och psykologiska faktorerna måste också vägas in. Får han flytta med blir han säkert ett stöd för henne och till hjälp för personalen.

Lidingö står inför ett nytt system inom äldreboendet som innebär att äldre vårdbehövande själva ska få välja var de vill bo. Det innebär också ökad konkurrens bland vårdgivarna, som kan vara privata och kommunala. Ett erbjudande kan därför förhoppningsvis bli att de som så önskar ska få ta med sig sin maka/e till sitt äldreboende. Värdegrunden för äldrevården måste vara flexibilitet,omtanke, värme och medmänsklighet, inte fyrkantig byråkrati och snålhet.

Inga kommentarer: