söndag 22 juni 2008

Valfrihet inom äldreboendet i Lidingö

Lidingö står inför ett nytt system inom äldreboendet som innebär att äldre vårdbehövande själva , eller deras anhöriga, ska få välja var de vill bo. Det innebär också en ökad konkurrens bland vårdgivarna som kan vara privata och kommunala. Ett erbjudande inom ramen för konkurrensen kan förhoppningsvis bli att de som så önskar ska få ta med sig sin maka/make till sitt vårdboende, som själv får stå för sina kostnader.

Värdegrunden för äldrevården måste kännetecknas av omtanke, flexibilitet och medmänsklighet, inte fyrkantig byråkrati och snålhet.

Frågan är inte ny för oss folkpartister. År 2000 väckte folkpartiet en motion om valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen. Enligt svaret skulle systemet införas 2002. Den modell som skissades i motionen är i stort sett identisk med den modell som nu diskuteras att införas. Nu är det år 2009 som gäller. Bättre sent än aldrig.

Jag är övertygad om att den ökade konkurrensen leder till en bättre äldreomsorg och ett bättre äldreboende. Lidingö är inte först ut bland kommuner som erbjuder valfrihet i äldreboendet. Flera kommuner runt om i landet och i Stockholmsregionen som Täby, Nacka och Sundbybertg är på gång. Lidngö kan utbyta erfarenheter med dessa och lära sig av misstagen.

Inga kommentarer: