tisdag 17 juni 2008

Skönt idag att inte vara riksdagsledamot

I dag är jag glad att inte längre vara riksdagsledamot. Jag tänker på den debatt som just nu rasar i riksdagen tvärs igenom partierna rörande den s.k. FRA-lagen, som ger Försvarets Radioanstalt stora befogenheter till avlyssning och kontroll av mail. I morgon ska riksdagsledamöterna fatta beslut. Kritiken mot lagförslaget är massiv från många olika håll; organisationer, myndigheter och enskilda. Jag tycker det är jättesvårt att ta ställning i sak. Hur mycket övervakning av enskilda indivier behövs för att förhindra terrorism och skapa ett tryggt samhälle? Går det överhuvudtaget att åstadkomma detta? Kan vi lita på att de uppgifter som FRA samlar in inte kommer att missbrukas?

Just nu ser det ut som om lagförslaget kommer att skickas tillbaka av riksdagen till försvarsutskottet för en omarbetning med mera skydd för den personliga integriteten. Kanske är det den bästa lösningen. Fortsättning följer.

Inga kommentarer: