torsdag 5 juni 2008

Ett Lidingö för alla

Hur välkomnar vi människor från andra länder? Vad kan vi lokalt göra för att alla människor oavsett bakgrund ska få möjlighet att vara delaktiga i samhället?

Detta diskuterade vi på Folkpartiets månatliga cafémöte i går kväll. Jobb och språkkunskaper är nyckeln till integration. Den som försöjer sig själv får stärkt självkänsla och makt över sin vardag. Kunskaper i svenska öppnar dörren till ett liv som aktiv samhällsmedborgare. Detta kan inte nog betonas och bekräftades också av närvarande invandrare. Är det svårare idag än tidigare för invandrare att få vardagskontakter med svenska lidingöbor? Det finns tecken som tyder på detta, fick vi veta. Vi enades om att det behövs fler lidingöbor som blir vänner med invandrare. Här kan Lidingös idella organisationer göra viktiga insatser genom att rekrytera invandrare som medlemmar. Det gäller självklart också de politiska partierna. Stadens invandrarförvaltning hjälper gärna till att förmedla kontakter med invandrare.

Språkundervisningen i Lidingö ger generellt mycket goda resultat, både i svenska för invandrare (sfi) och i skolan. Elever som inte kan svenska går i den internationella klassen innan de flyttar till en vanlig klass. 2009 får verksamheten mer pengar för att eleverna ska få bättre stöd.

Men det måste bli en naturlig del av SFI-undervisningen att invandrarna lär sig mer om det svenska statsskicket. Att känna till gällande lagar och normer är en grundläggande förutsättning för att integreras fick vi bekräftat på vårt möte. Därför bör alla som söker medborgarskap intyga i sin ansökan om att man tagit del av information om hur det svenska samhället fungrar.

Lidingö stad anordnar, på förslag från Folkpartiet, sedan flera år tillbaka en uppskattad välkomstcermoni på nationaldagen för nya medborgare bosatta på Lidingö. De bjuds på mat och diplomutdelning. Cermonin är Lidingö stads sätt att visa sin glädje över de nya lidingöborna.

Inga kommentarer: