onsdag 14 maj 2008

UNIFEM Sverige kräver ett porr- och prostitutionsfritt svenskt ordförandeskap i EU

UNIFEM är FNs kvinnofond. Jag är ledamot i styrelsen för UNIFEM Sverige.

UNIFEM Sverige har vid styrelsemöte den 8 maj 2008 antagit ett uttalande som syftar till ett porr- och prostitutionsfritt svenskt ordförandeskap i EU 2009. Det fullständiga uttalandet har skickats till Sveriges regering.

”UNIFEM Sverige kräver att svenska regeringen aktivt och systematiskt verkar för att Sveriges ordförandeskap är fritt från porr och prostitution. Detta krav innebär bland annat att regeringen ska erbjuda Sveriges gäster boende endast på hotell- och konferensanläggningar som är fria från porr.

Genom ratificering av ett antal internationella konventioner och andra dokument har Sverige förbundit sig att systematiskt arbeta mot prostitution och all form av diskriminering och våld mot kvinnor. Rapporter visar att den internationella människohandeln har stor spridning, omsätter stora summor pengar, och skapar ett ofantligt lidande för dem som är varor och överlever handeln. Det är därför nödvändigt att regeringen med eftertryck sätter ner foten och tar avstånd från alla former av porr och prostitution samt erbjuder miljöer fria från prostitution och porr för alla arrangemang under EU-ordförandeskapet.
UNIFEM Sverige menar att ett ställningstagande i linje med detta krav skulle ha en mycket stor effekt och visa hur det är möjligt att gå från ord till handling. UNIFEM Sverige menar vidare att regeringen, som ett uttryck för Sveriges värderingar, fortsättningsvis alltid skall erbjuda Sveriges gäster enbart porr- och prostitutionsfria miljöer.”

Inga kommentarer: